At sa aking paghimbing

By Glenn Pernes   Kung ako ay malihis sa daang matuwid Sa pagdaloy ng luha, pagdilim ng mundo Ang iyong himig sa akin ay maghahatid Sa pagtiklop ng aking tuhod, ako ay sumasamo   Ikaw ang siyang aking nais Ako’y tinanggap sa kabila ng lahat Ng mga naganap at...

Dalawang Taong Libo

ni Beiah Tudio   Mainam Isang pusong kuntento ang ngayo’y taglay N’ya   Ipinahinga N’ya ang kanyang paa Muli ay Kanyang pinagmasdan ang mundong kagagawa pa lang Alam ng Panginoon na ang lahat ay mainam   Humalakhak sya’t ngumuya...

Wrapped in Your Arms

by Beiah Tudio   Author notes: After experiencing God powerfully in a youth conference, I wrote this story. Listen to Fireflight’s “Wrapped in Your Arms,” where the title of this story is based on. This is a work of fiction. But the Last Days...

Death to Life

Once, I was in a shadow of darkness; What I had was a meaningless life Like a traveller searching for answers I was a restless wanderer on Earth. Then Jesus came and pulled me by the hand, Clothed me with grace and His salvation. He redeemed my life from darkness to...

LIWANAG

Sa gitna ng kadiliman Liwanag mo’y natagpuan Pag-ibig na walang hangganan. Hesus, aking Hesus Minamahal ka ng lubos Hesus, Panginoon Aking tanglaw mula noon. Tunay nga Oh Diyos dakila Ka Ikaw lamang ang nais ko Ikaw lamang ang sasambahin...