Pitong Araw, Dalawang Buwan, at Isang Panginoon

by Beiah Tudio Pitong araw makalipas ang isang kaarawan. Isang araw na tila walang nangyayaring maganda. Rumaragasang trak habang papatawid ang isang pitong taong gulang na batang babae kasunod ang sampung taong gulang nyang ate. Madilim. Nakabaliktad ang mundo.  At...