“NO FEAR IN LOVE”: My Thoughts and a Song

“NO FEAR IN LOVE”: My Thoughts and a Song

Written by the Daughter of A COVID-19 Frontliner There were several moments over the past few weeks when I would cry over the thought of losing Papa. He is a doctor whose specialty is in Infectious Diseases at the Philippine General Hospital (PGH). Perhaps I’m...
Hangos

Hangos

Pikit. Paos. Hikbi. Hinga nang malalim, punas muli, “Kaya pa ba? Ayos ka pa?” “Mata mo’y may maipapatak pa kaya?” Pinatumba ka na ng problema, Pinalampa ng pag-aalala, Sa mundong maingay at may takot na dala, Paano titila ang mga luha sa mata? Sa iyong paggigsing na...
Hilumin Mo

Hilumin Mo

When we are sick, we always realize a lot things including the common adage, “Life is short.” I have realized that healing is not just physical, but also a spiritual renewal. It involves the true change of the heart; a change where we don’t build ourselves to the...
It Is Well with My Soul

It Is Well with My Soul

It Is Well with My Soul Horatio Spafford and Philip Bliss (Chorus by Theodore Amper) It is well! It is well! Lord we trust in Your sovereign will! Rest in God, O my soul! Take my mind, my heart, my life my all! When peace like a river attendeth my way, When sorrows...
Sofia Paderes – “Hands”

Sofia Paderes – “Hands”

There are days when we think we were put on this earth to save others, and the moment we are unable to do any saving, we find that burden bearing more weight than we can carry. A few years ago, I discovered that I was not immune to that burden. And so I wrote. You...
Tula Ng Paralisadong Kaluluwa

Tula Ng Paralisadong Kaluluwa

Nakagagalaw, ngunit puso ay uhaw Malaya, ngunit hanggang ngayon ay ligaw Nakangingiti, ngunit sa tuna’y panglaw Nakakikita, ngunit abang ay tanglaw Sa aking paghihintay pawang tulala Anaki mo’y batong di nakagagawa Nagmistulang tuod nilang sinasamba Ngunit...