The Runaway Pastor PART 2

The Runaway Pastor PART 2

Instead of following God’s call for me to be a pastor, I went to Taiwan to work as a machine operator. In doing so, a huge void invaded my heart. While abroad, the Holy Spirit reminded me of my joyful experiences with God. As I thought about them, I also reflected on...
The Runaway Pastor

The Runaway Pastor

Brokenness at a Young Age A very young Rodrigo I was an illegitimate son. We were my father’s second family. He was a good provider, but he died when I was 5 years old. I grew up with a very loving mother and siblings, but the environment around us was very abusive...
Ang Pangarap Ay Para Kay Kristo (Part 2)

Ang Pangarap Ay Para Kay Kristo (Part 2)

…“Bakit po Panginoon? Ginawa ko ba ito dahil gusto ng aking mga magulangAno po ang gusto Mong gawin ko? Panginoon, kailangan ko po ng inyong gabay.” Mangiyak ngiyak ako habang lulan ng pampasaherong dyip pauwi sa aming tahanan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin...
ANG MANGARAP AY PARA KAY KRISTO

ANG MANGARAP AY PARA KAY KRISTO

“Pagputok pa lamang ng liwanag, dali dali na akong umalis upang makita ang resulta ng aming pagsusulit.” “Sinalubong ko ang listahan nang may malaking ngiti sa aking mga labi na unti-unting pinatatamlay ng katotohanang hindi pa nadaraanan ng aking mga mata ang aking...
Waiting for Seven: The Story of Tim and Noemi Salegumba PART 2

Waiting for Seven: The Story of Tim and Noemi Salegumba PART 2

On the 3rd month of pregnancy, Noemi got infected with chicken pox. By the time she was cured, the baby in her womb didn’t have life anymore. She was brought to the hospital where she labored to bring the lifeless baby out. The labor was painful, according to Noemi....
Waiting for Seven: The Story of Tim and Noemi Salegumba

Waiting for Seven: The Story of Tim and Noemi Salegumba

“May pangako ang Lord.” (“The Lord made a promise.”) The First Years After four years of being boyfriend and girlfriend, Pastor Tim and Noemi decided to get married on April 29, 1989. He was 23 years old and she was 25. Both of them were in ministry; Pastor Tim just...