The thankful challenge

The thankful challenge

ni Beiah Tudio Sa nakaraang tatlong linggo, ginawa kong tagubilin sa aking sarili na magpasalamat sa Panginoon sa social network na Facebook. Nakasalalay ang mga salaysay na ito sa mga pangyayari sa buhay ko araw-araw. Dalawang beses pa lamang akong nakalilimot na...
Overweight to Overcomer

Overweight to Overcomer

By Ray Evangelista As told to Excel V. Dyquiangco I was overweight and obese all my life. The highest weight that I tipped the scales with was at 290 pounds. Because of this, I was under a lot of negative emotions — depression, shame, fear, and embarrassment. I didn’t...