See. Pray. Move.

See. Pray. Move.

Almost exactly four months ago, something happened in the schools of the Philippines. Read below the account of Mutya Torres. November 30, 2011 marked not only the 10th year of Jesus Revolution as a movement; it also marked a day of spiritual awakening and revolution...

At sa aking paghimbing

By Glenn Pernes   Kung ako ay malihis sa daang matuwid Sa pagdaloy ng luha, pagdilim ng mundo Ang iyong himig sa akin ay maghahatid Sa pagtiklop ng aking tuhod, ako ay sumasamo   Ikaw ang siyang aking nais Ako’y tinanggap sa kabila ng lahat Ng mga naganap at...

Dalawang Taong Libo

ni Beiah Tudio   Mainam Isang pusong kuntento ang ngayo’y taglay N’ya   Ipinahinga N’ya ang kanyang paa Muli ay Kanyang pinagmasdan ang mundong kagagawa pa lang Alam ng Panginoon na ang lahat ay mainam   Humalakhak sya’t ngumuya...
He STILL Got The Whole World In His Hands

He STILL Got The Whole World In His Hands

By Paulo Maneja 2 Chronicles 20:6 O Lord, God of our fathers, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand, and no one can withstand you. I still remember singing this in school when I was young:...
So Many Issues, So Little Time

So Many Issues, So Little Time

Do you have “issues” in life, ones that have drained the life in you, ones that have taken the joy out of you. Are you struggling with these issues to the point that you have already done everything you know possible and still fail, seeing yourself on the...