3 Lessons to Treasure This 2019

3 Lessons to Treasure This 2019

2019 is coming to a close, and a brand new year is about to start. Personally, 2019 has been an amazing journey for growth and learning. As I ponder on the things God has done in my life this year, I am most thankful for these 3 lessons: 1) Growth is a Choice. Someone...
Pag-ibig sa Puso ng Pasko

Pag-ibig sa Puso ng Pasko

“Magbigay kayo at kayo’y bibigyan ng Diyos. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap.” Ito ang mensahe sa akin ng Panginoon ng ako’y maimbitahan upang lumahok sa isang aktibidad na ang layunin ay ang makapagbahagi ng salita ng Diyos, at...
Following the Lord’s call for  52 Years As Husband and Wife

Following the Lord’s call for 52 Years As Husband and Wife

Testimony of Esther Fe B. Gusto How We Met It was the year 1954. I was a 4th year student at the Far Eastern Bible Institute and Seminary (FEBIAS) College of Bible. Back then, a few third-year students who had their own girlfriends wanted their close friend and...