3 Lessons to Treasure This 2019

3 Lessons to Treasure This 2019

2019 is coming to a close, and a brand new year is about to start. Personally, 2019 has been an amazing journey for growth and learning. As I ponder on the things God has done in my life this year, I am most thankful for these 3 lessons: 1) Growth is a Choice. Someone...
Pag-ibig sa Puso ng Pasko

Pag-ibig sa Puso ng Pasko

“Magbigay kayo at kayo’y bibigyan ng Diyos. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap.” Ito ang mensahe sa akin ng Panginoon ng ako’y maimbitahan upang lumahok sa isang aktibidad na ang layunin ay ang makapagbahagi ng salita ng Diyos, at...