Anong mga mata ang gagamitin natin para sa mga taong nakararanas ng kawalan ng hustisya? Pagtingin bang mapanghusga o pagtinging may habag?

Gisingin ang mata ng pag-ibig at tingnan ang mga tao nang gaya kay Hesus.

Gising na, Pilipinas!

—————

Makakukuha ng kopya ng “Gising Na, Pilipinas!” sa mga sumusunod na bookstore:

– Fully Booked Rockwell

– Fully Booked Promenade

– Fully Booked The Fort

– Fully Booked Katipunan

– Fully Booked UP Town Center

– Fully Booked Eastwood

– Saddle Brown Manila Polo Club

– Mpulse Makati Medical Center

– National Bookstore Glorietta

– National Bookstore Rockwell

– National Bookstore SM Mall of Asia

– National Bookstore Shangri-La Plaza

– National Bookstore Estancia

– National Bookstore Market Market

– National Bookstore UP Town Place Mall

– National Bookstore One BHS

– Fully Booked Gateway Mall

– National Bookstore Quezon Avenue

– National Bookstore SM North Edsa

– National Bookstore UP Town Center

– National Bookstore Superbranch

– National Bookstore Greenhills

– National Bookstore Cash and Carry Mall

– Unimart Greenhills

– Unimart Capitol Commons

Geraldine Peralta

Ms. Geraldine Peralta is a believer, follower, and disciple of the Lord Jesus. She is a daughter of our gracious, Heavenly Father, Adonai! She is a sister among six siblings and four in-laws, an aunt of a nephew and 3 nieces, and a daughter of Mr. Gilberto & Mrs. Salvation Peralta. She is a teacher for indigent children and youth. She currently works as a Community Developer under the Give Jesus Ministry: Genesis One Church & Development Center.