Sa gitna ng kadiliman

Liwanag mo’y natagpuan

Pag-ibig na walang hangganan.

Hesus, aking Hesus

Minamahal ka ng lubos

Hesus, Panginoon

Aking tanglaw mula noon.

Tunay nga Oh Diyos dakila Ka

Ikaw lamang ang nais ko

Ikaw lamang ang sasambahin ko.

Join Our Mailing List and Recieve a Free Digital Magazine

 

Get a free digital copy of Praise Issue.

We received your info. Please check your email to confirm your subscription.