ni Beiah Tudio

 

Mainam

Isang pusong kuntento

ang ngayo’y taglay N’ya

 

Ipinahinga N’ya ang kanyang paa

Muli ay Kanyang pinagmasdan ang mundong kagagawa pa lang

Alam ng Panginoon

na ang lahat ay mainam

 

Humalakhak sya’t ngumuya

Walang pakialam

Hindi maistorbo sa kanyang kasiyahan

 

Napakurap

Gulat sa bilis ng mga naganap

Kanina’y malakas ngayo’y nanghihina

Akala ng tao’y sya’y makapangyarihan

 

Puso’y durog

Pira-pirasong mga batong

Isa lamang ang makapagpapalambot

 

Nagkatawang tao

Hinarap lahat ng pagsubok

Alam ng Diyos

na S’ya lamang ang makaliligtas sa tao

 

Itinalikda N’ya ang Kanyang paningin

Napuno ang puso N’ya ng lungkot

 

Isang huling hininga ang Kanyang inilabas

Puno ang puso N’ya ng pag-asa

Alam ng Anak at Diyos Ama

na kailangan itong magawa

 

Namilipit siya sa sakit sa dami ng emosyong

Sabay sabay na nagpumiglas

 

Napaluhod s’ya sa kanyang kinalalagyan

Mata’y basa sa pagtangis

Puso’y magaan at galak

Alam ng tao na siya’y pinatawad

 

Dalawang taong libo

nandito ng pag-asa mo