You Are A Masterpiece

You Are A Masterpiece

by Hannah Morales “For we are God’s masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things he planned for us long ago.” – Ephesians 2:10 (NLT)
Pasaan Ba Si Totoy?

Pasaan Ba Si Totoy?

Ni John David Bautista Palaki na nang palaki si Totoy Ngunit bakit utak yata ay ganang paurong? Mabuti pa yaong mga batang palaboy, Sa murang edad, patuloy ang pagsulong Ang buhay, kung di pa handa ay ‘wag kakaripas Dahil bata, ika’y maaaring madapa Gaya ni Totoy na...
Is the Church crippled by an identity crisis?

Is the Church crippled by an identity crisis?

Why is identity important? Why is identity related to the effectiveness of our calling? Is the Church in the state of an identity crisis? Be blessed by the devotional of Toby Huyssen, worship leader of Glory Fall band....
Facing a Lion, a Bear, and a Goliath

Facing a Lion, a Bear, and a Goliath

By Drake Nikko Buzeta Assistant Pastor, WIN Better Living Read 1 Samuel 17:31-37 There was once a church in Germany that was forced to close down. Because of this, the pastor had to look for a job to support his family. One day, he was going through the classified ads...
Direksyong sa Isang Layunin

Direksyong sa Isang Layunin

By: Julian “Y” Ricafort Panahon ngayon ay iba na mula noon. Mga panahong buo ng sulat at tanong. Tanong na nagsisimula sa paano? At  ano? Ultimo ikaw mismo nagtataka kung ano ba talaga ako? Sa mundong isang konsepto lang ang ipinamumukha Mga mali na...