When The Scandal Of Disgrace Meets God’s Grace

When The Scandal Of Disgrace Meets God’s Grace

“To that person who gets to read this article, perhaps you’re at the point in your life where you feel like there’s no hope or you have no purpose anymore. I just want to let you know that if God can use an ‘Amalayer’ like me, paano ka pa?” – Paula Jamie...
Higit Pa Sa Kalayaan Sa Rehas Na Bakal

Higit Pa Sa Kalayaan Sa Rehas Na Bakal

Kwento ni Jenel Topia Asilom ayon sa pagkakasalaysay kay Glendell Mae Tupido “Wala ng mas sasakit pa nang masaksihan kong binawian ng buhay ang aking kaisa-isang kapatid na lalaki dahil sa malnutrisyon at dehydration. Napakasakit sa damdamin. Pakiramdam ko, nabigo ako...
Tao Rin Ang Anino

Tao Rin Ang Anino

“…at darating ang araw na s’ya rin ay mamumukadkad, sisilay sa nakakubling liwanag– titingala-maipipinta ang saya…magniningning at masasaksihan ng mundo ang sarili n’yang  ganda.” Kapirasong linya mula sa sulating pinaglipasan na ng panahon. Sa higit na 300...
Hangos

Hangos

Pikit. Paos. Hikbi. Hinga nang malalim, punas muli, “Kaya pa ba? Ayos ka pa?” “Mata mo’y may maipapatak pa kaya?” Pinatumba ka na ng problema, Pinalampa ng pag-aalala, Sa mundong maingay at may takot na dala, Paano titila ang mga luha sa mata? Sa iyong paggigsing na...