Hangos

Hangos

Pikit. Paos. Hikbi. Hinga nang malalim, punas muli, “Kaya pa ba? Ayos ka pa?” “Mata mo’y may maipapatak pa kaya?” Pinatumba ka na ng problema, Pinalampa ng pag-aalala, Sa mundong maingay at may takot na dala, Paano titila ang mga luha sa mata? Sa iyong paggigsing na...
Natagpuang Pamilya Sa Cambodia

Natagpuang Pamilya Sa Cambodia

“Kapag tinawag ka ng Panginoon, susunod ka ba?” Nabubuhay tayo sa panahaong may takot na lumabas sa nakasanayan. Nabubuhay tayo sa oras na may tengang kawali sa mga panawagan. Nabubuhay tayo sa henerasyong hirap humarap sa paninindigan. Nabubuhay tayo sa oras na ang...
When The Scandal Of Disgrace Meets God’s Grace

When The Scandal Of Disgrace Meets God’s Grace

“To that person who gets to read this article, perhaps you’re at the point in your life where you feel like there’s no hope or you have no purpose anymore. I just want to let you know that if God can use an ‘Amalayer’ like me, paano ka pa?” – Paula Jamie...
Sa Mundong Ang Gusto Ay Ikaw Ang Gustuhin

Sa Mundong Ang Gusto Ay Ikaw Ang Gustuhin

Tagong mga ngiti, sabay hawi sa pisngi Ganoon pa rin ang tanawin— Kayganda— mahusay— kapuri-puri, Ayun ang nakita ko sa’yong mga gawi Tagong mga pagsulyap, tila ba’y nakasanayan na Mag-uusap na parang wala lang, Sisilay sa’yong mga matang nangungusap Tanaw ko ang...