By Glenn Pernes

 

Kung ako ay malihis sa daang matuwid

Sa pagdaloy ng luha, pagdilim ng mundo

Ang iyong himig sa akin ay maghahatid

Sa pagtiklop ng aking tuhod, ako ay sumasamo

 

Ikaw ang siyang aking nais

Ako’y tinanggap sa kabila ng lahat

Ng mga naganap at mga pagkukulang

Kailan man ay ‘di ako kinalimutan

 

Ang kinang ng araw, talulot ng bulaklak

Bughaw ng kalawakan at ihip ng hangin

Bagwis ng ibon, nagdaang kahapon

Nag-uulat ng Iyong katapatan sa akin

 

At sa aking paghimbing

Pagdampi ng Iyong butihing palad

Sa akin, wala na akong mahihiling

Aking damdamin ay panatag

 

Ang tinik ng takot ay iyong pinawi

Parusang nararapat sa akin

At pait ng buhay

Lahat ng ito’y Iyong inangkin

 

At sa aking paghimbing

Pasasalamat sa Iyong katapatan

Ikaw ay palaging nariyan

Aking damdamin ay panatag