Sa kasalukuyan, mayroon ng dalawang supling sina Pastor Rommel at Hannah: Elijah Lee, 3 taong gulang, at si Zakar Zamuel na apat na buwang sanggol pa lamang.

Nakapagpasinaya na rin ang mag-asawa ng ministeryo na tinawag nilang “Light Up City” at aktibo pa rin sa gawain ng “Jesus Revolution.” Pinamumunuan din nila and “Unite Makati Group.” Abala rin ngayon si Hannah sa kaniyang coaching and financial planning business. Si Pastor Rommel naman ay isa ng Life Coach sa PNP.